Perancangan Jangka Pendek ICT

Matlamat
  • Membangunkan infrastruktur ICT sekolah.
  • Menghasilkan pentadbir,guru,staf sokongan and pelajar yang celik ICT.
  • Menggunakan ICT dalam menjalankan tugas harian.
Objektif
  • Melahirkan guru- guru yang celik ICT dan mampu menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.
  • Melahirkan 100% staf sokongan) yang celik ICT dan mampu menggunakan ICT dalam pentadbiran dan pengurusan sekolah.
  • Melahirkan 100 % murid-murid yang celik ICT.
Pelan Tindakan Perancangan
  • Menghantar guru- guru untuk menyertai kursus ICT anjuran Jabatan Pelajaran Negeri atau syarikat-syarikat swasta.
  • Latihan untuk staf sokongan (semua) oleh guru terlatih.
  • Menjalankan kelas literasi komputer untuk pelajar Tahun satu dan dua.
  • Program interaktif zoom-a (internet) untuk tahun satu hingga enam.